Bidang Keselamatan dan Teknologi Transportasi

Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beberapa bidang dan layanan yang saling berkaitan dan dapat diakses oleh masyarakat.
Bidang Keselamatan dan Teknologi Transportasi

Bidang Keselamatan dan Teknologi Transportasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyelenggaraan keselamatan dan teknologi transportasi untuk penurunan rasio jumlah kecelakaan.

Bidang Keselamatan dan Teknologi Transportasi mempunyai fungsi:
 1. penyusunan program kerja Bidang Keselamatan dan Teknologi Transportasi;
 2. perumusan kebijakan teknis di Bidang Keselamatan dan Teknologi Transportasi;
 3. pemantauan kelengkapan sarana dan prasarana keselamatan transportasi;
 4. perencanaan dan pengembangan teknologi transportasi;
 5. pelaksanaan kegiatan pengembangan keselamatan transportasi;
 6. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan keselamatan transportasi;
 7. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 8. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Keselamatan dan Teknologi Transportasi; dan
 9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Seksi Keselamatan Transportasi

Seksi Keselamatan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan penyelengaraan pengembangan keselamatan transportasi.

Seksi Keselamatan Transportasi mempunyai fungsi:
 1. penyusunan program kerja Seksi Keselamatan Transportasi;
 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan tekni keselamatan transportasi;
 3. pengelolaan data kecelakaan transportasi;
 4. penyiapan analisis teknis tingkat keselamatan transportasi;
 5. perencanaan dan penerapan keselamatan transportasi;
 6. pelaksanaan pembinaan keselamatan transportasi;
 7. pemantauan dan pengawasan sarana dan prasarana keselamatan transportasi;
 8. pemantauan kelengkapan sarana dan prasarana keselamatan transportasi;
 9. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Keselamatan Transportasi; dan
 10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Seksi Teknologi Transportasi

Seksi Teknologi Transportasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi teknologi ransportasi.

Seksi Teknologi Transportasi mempunyai fungsi:
 1. penyusunan program kerja Seksi Teknologi Transportasi;
 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknologi transportasi;
 3. pelaksanaan pemantauan kondisi lalu lintas berbasis teknologi;
 4. pelaksanaan penerapan teknologi transportasi;
 5. pelaksanaan pengembangan teknologi transportasi;
 6. pelaksanaan analisis kebutuhan sarana dan prasarana teknologi transportasi;
 7. pemeliharan sarana dan prasarana teknologi transportasi;
 8. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Teknologi Transportasi; dan
 9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.


Sumber : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 64 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
Daerah rawan kelakaan atau biasa disebut black spot adalah daerah yang mempunyai jumlah kecelakaan lalu lintas tinggi, resiko dan kecelakaan tinggi pada suatu ruas jalan. untuk mengetahui data tersebut dilakukan studi Daerah rawan kecelakaan di jalan provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan DIY, dimana data yang digunakan diperoleh dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelumnya, baik yang terjadi di jalan Nasional, jalan Provinsi, jalan Kabupaten atau lokasi lain yang tercatat dalam IRSMS (Integrated Road Safety Management System) Kepolisian Republik Indonesia. Berikut 10 (sepuluh) ruas jalan prioritas yang memiliki daerah rawan kecelakaan terbesar di jalan Provinsi
Hati-hati! Masih Banyak Perlintasan Sebidang Liar di Daerah Ini

Hati-hati! Masih Banyak Perlintasan Sebidang Liar di Daerah Ini

Yogyakarta - Jelang ujicoba Kereta Rel Listrik (KRL) pada akhir Oktober hingga awal November, PT...


Category: Bidang Perhubungan Udara dan Keselamatan Transportasi
Penghargaan WTNW pada Dishub DIY

Penghargaan WTNW pada Dishub DIY

Yogyakarta-Wahana Tata Nugraha adalah piagam atau piala yang diberikan kepada kabupaten kota yang...


Category: Bidang Perhubungan Udara dan Keselamatan Transportasi
Lomba Pelajar Pelopor Tk SD se DIY

Lomba Pelajar Pelopor Tk SD se DIY

Pada pemilihan Pelajar Pelopor Tingkat SD se Daerah Istimewa Yogyakarta kali ini diikuti oleh 15...


Category: Bidang Perhubungan Udara dan Keselamatan Transportasi
Pelajar Pelopor Tk. SLTA Sederajat

Pelajar Pelopor Tk. SLTA Sederajat

Acara Pembekalan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tahun 2018 dibuka secara simbolis oleh Ka.Dishub...


Category: Bidang Perhubungan Udara dan Keselamatan Transportasi
Dishub Adakan Kampanye Keselamatan LLAJ di SMA/SMK Kulonprogo

Dishub Adakan Kampanye Keselamatan LLAJ di SMA/SMK Kulonprogo

Kegiatan Kampanye Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditujukan kepada Pelajar dan...


Category: Bidang Perhubungan Udara dan Keselamatan Transportasi
Dishub Sleman uji emisi kendaraan di kampus

Dishub Sleman uji emisi kendaraan di kampus

Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan uji petik emisi gas...


Category: Bidang Perhubungan Udara dan Keselamatan Transportasi
© 2022 Dinas Perhubungan D.I. Yogyakarta. All Rights Reserved.